Rozporządzenie Nr 4 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łosicach

Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łosicach z dnia 12 września 2016 r., w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu łosickiego.

 

ikona pdf - Kliknij aby pobrać

Postępowanie przetargowe: GP.D.ZP.271.1.2016

 

 

„Przebudowa drogi gminnej w m. Hruszew, do km 0+500 do km 1+150 na działce nr 163”

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest : „Przebudowa drogi gminnej w m. Hruszew, od km 0+500 do km 1+150 na działce nr 163”.
2. Nazwy i kody opisujące przedmiot zamówienia (CPV):

45233220-7

Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45100000-8

Przygotowanie terenu pod budowę

3. Przedmiot zamówienia obejmuje zadanie pn: „Przebudowa drogi gminnej w m. Hruszew, od km 0+500 do km 1+150 na działce nr 163”:

Wykaz G.6840.3.2016

Platerów dn. 06.09.2016 r.
G. 6840.3.2016
W Y K A Z
NIERUCHOMOŚCI  gminy  Platerów przeznaczonych do  zbycia:
      Na podstawie art.13 ust.1,  art. 35 ustawy z  dnia  21 sierpnia  1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2015r.  poz. 1774 /
W Ó J T   G M I N Y   P L A T E R Ó W
podaje  do  p u b l i c z n e j  wiadomości, że przeznacza do SPRZEDAŻY niżej wymienione nieruchomości gminne:

 

Zawiadomienie - XX sesja Rady Gminy

Platerów 2016-08-18
               
 
Uprzejmie informuję, że w dniu 2 września   2016r. (piątek) o godz. 1000
w Gminnym Ośrodku Kultury w Platerowie odbędzie się
XX zwyczajna sesja Rady Gminy w Platerowie,
z następującym porządkiem obrad

Nabór kandydatów do pracy na stanowisko Głównego Księgowego Związku „Nieskażone Środowisko”

Zarząd Związku „Nieskażone Środowisko” z siedzibą w Łosicach ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko Głównego Księgowego Związku.


Szczegółowe informacje dotyczące naboru umieszczone są na stronie internetowej związku www.zkns-losice.pl.


Dokumenty należy składać w siedzibie Związku Komunalnego Nieskażone Środowisko
ul. Ekologiczna 5, 08-200 Łosice w terminie do dnia 26 sierpnia 2016 r.

Afrykański Pomór Świń

AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

 

Znajdziecie tu Państwo aktualne informacje o AFS dotyczące Gminy Platerów:

 

6. Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łosicach ikona pdf
5. ROZPORZĄDZENIE Nr 5 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 24 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia środków związanych z wystąpieniem zagrożenia afrykańskim pomorem świń na obszarze niektórych powiatów województwa mazowieckiego uznanych za obszar ochronny zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia środków związanych z wystąpieniem zagrożenia afrykańskim pomorem świń na obszarze niektórych powiatów województwa mazowieckiego uznanych za obszar ochronny  ikona pdf
4. Rozporządzenie Nr 3/2016 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łosicach z dnia 22 sierpnia 2016r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu łosickiego. ikona pdf
3. Rozporządzenie Nr 2/2016 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łosicach z dnia 18 sierpnia 2016r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu łosickiego. ikona pdf
2.  Rozporządzenie Nr 4 Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 sierpnia 2016r. w sprawie wprowadzenia środków związanych z wystąpieniem zagrożenia afrykańskim pomorem świń na obszarze niektórych powiatów województwa mazowieckiego uznanych za obszar ochronny. ikona pdf 
1. Rozporządzenie Nr 1/2016 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łosicach z dnia 12 sierpnia 2016r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu łosickiego.  ikona pdf

 

 

W związku z objęciem gminy Platerów strefą ochronną ASF zapraszamy Państwa do zapoznania się ze stroną Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Łosicach (http://www.piwlosice.pl/) na której znajdziecie Państwo aktualne informacje o ASF. 

Strona 1 z 31

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 357 84 47

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl

Polityka prywatności dotycząca plików Cookies.
Copyright © 2011-2013 Urząd Gminy Platerów www.platerow.com.pl fot. Marcin Bobryk